Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar
lekar
lekar

Spoločnosť Maple Academy Ružomberok Vám ponúka kurzy cudzích jazykov pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov. V prípade záujmu kontaktuje: www.mapleacademy.sk, 0949 377 264

Anglictina pre lekarov (A4)


lekar

Vážené kolegyne, kolegovia

V prílohe si vám dovoľujem zaslať link na tlačivo deklarácie vášho záujmu o členstvo v Zväze zmluvných ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nejdená sa v žiadnom prípade o ďalšiu organizáciu, ale o snahu na zlúčenie všetkých organizácií združujúcich ambulantných poskytovateľov. Iniciátorom tohto zoskupenia sú dve najväčšie organizácie a to Slovenská lekárska komora a Zdravita. Obe jasne deklarovali svoju vôľu spojiť svoje sily proti nezmyselným nariadeniam a obmedzeniam, ktoré dehonestujú prácu nás všetkých.

Čítaj ďalej »


lekar
lekar

I-med konferencia

Autor: Kajo 13.01.2015
lekar

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,
vo štvrtok 15. 1. 2015 od 15:00 do cca 17:30 hod. môžete z i-med.sk a meditrend.sk zdarma sledovať konferenciu
„Inkontinencia v gynekologickej praxi: čo všetko o nej (ne)vieme?“
v priamom prenose na Vašom počítači.
Po prihlásení na www.i-med.sk kliknite na červenú ikonku PRENOS NAŽIVO.

Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Upozornenie k licencii L1A

Autor: Kajo 08.12.2014
lekar

Upozornenie k licencii na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní
lekár (ďalej len „licencia“), jej držiteľ, ak už predtým nemal postavenie samostatne zárobkovo
činnej osoby na základe iného oprávnenia na podnikanie napr. povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobu, nadobúda status podnikateľa – samostatne zárobkovo
činnej osoby (ďalej len „SZČO“). So statusom SZČO držiteľovi licencie vznikajú všetky
povinnosti, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky SZČO ukladá. Najzákladnejšie prvotné
povinnosti držiteľa licencie (mimo povinností stanovených v zákone č. 578/2004 Z.z. – napr.
povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti): Čítaj ďalej »


lekar

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. septembra 2014 od 15:30 do cca 18:00 hod. si môžete z i-medu zdarma pozrieť seminár „Inkontinencia v urologickej praxi: čo všetko o nej (ne)vieme?“, v priamom prenose na Vašom počítači.
Po prihlásení na www.i-med.sk kliknite na PRENOS NAŽIVO. Čítaj ďalej »


lekar
lekar

XXIX. Snem SLK

Autor: Kajo 25.09.2014
lekar

http://lekom.sk/index.php?action=article&ArticleID=315


lekar

Vážený kolega, vážená kolegyňa, pozývame Vás na odborné podujatie SLK a ÚDZS v rámci memoranda o vzájomnej spolupráci pod názvom „KAZUISTIKY ÚDZS“, ktoré  sa bude konať dňa 05. 06. 2014 od 15.00 hod. /štvrtok/ v Zasadačke ÚVN, 2. posch. AB, Ul. Gen. M. Vesela 21, Ružomberok.
Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Akreditované kurzy

Autor: Kajo 18.04.2014
lekar

Važená pani doktora, vážený pán doktor, LEKÁR, a.s. Vás pozýva na akreditované (MZ SR) kurzy:
Neodkladná podpora životných funkcií, ktoré sú v súlade s § 2 ods. 5 Vyhlášky 366/2005 Z.z., a na ktoré sa prihliada v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov a kreditov CME.
Kredity CME za kurz: 8+2
Kurzy sa uskutočnia na základe registrovaných prihlášok na jednotlivé mestá. Pre všetkých sme v tomto roku znížili ceny za kurzy.
Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska komora bola upozornená RTVS, že v teréne sa rozmohli recepty, ktoré sú vytlačené priamo i s názvom lieku. Jedná sa hlavne o lieky voľnopredajné. Niektorí lekári ich doplňujú, podpisujú a pečiatkujú a následne poskytujú pacientom. Týmto zabezpečujú zvýšený odbyt týchto liekov pre firmy. Na druhej strane pacienti asi nie sú dostatočne informovaní a pri platbách za tieto lieky v lekárňach dochádza k zbytočným komplikáciám a nasledujúcim sťažnostiam.

Upozorňujeme, že forma tohto tzv.marketingu nie je v súlade s legislatívou a doporučujeme, aby sa v takýchto aktivitách nepokračovalo.


lekar
lekar
lekár