Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac január 2008.

lekar
lekar

Archív pre január 2008

Vážené kolegyne, kolegovia. Vzhľadom na plánované voľby do orgánov Subregionálnej lekárskej komory (SRLK) si Vás dovoľujem informovať o organizácii týchto volieb. Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Magnetická rezonancia Medicentrum Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu ktorá sa bude konať 23. januára 2008 (streda) o 13,30 h v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Zmeny zákona 578/2004

Autor: Kajo 08.01.2008
lekár

Zmeny zákona 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúce sa sa registrácie lekárov a vydávania licencií účinné od 1.1.2008.

Čítaj ďalej »


lekar

Upozorňujeme Vás na povinnosť každého registrovaného lekára (člena aj nečlena SLK) uhradiť ročný aktualizačný poplatok registra SLK v sume 50,-Sk Čítaj ďalej »


lekar

Pre členov SLK platí nasledovná povinnosť platby členského poplatku:

Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska komora oznamuje svojim členom, že novelou zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti … bola s účinnosťou od 1. januára 2008 zrušená povinnosť predkladať Slovenskej lekárskej komore na schválenie Plán zavádzania systému kvality. Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Kurzy v odbore akupunktúra

Autor: Kajo 06.01.2008
lekár

pre lekárov-akupunkturistov aj pre lekárov, ktorí majú záujem získať vzdelanie v akupunktúre Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár