Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac máj 2008.

lekar
lekar

Archív pre máj 2008

Slovenská lekárska komora má zo zákona vyplývajúcu úlohu kontroly sústavného vzdelávania lekárov. V novom cykle kontroly vzdelávania bude SLK, na evidenciu účasti na odborných podujatiach, používať elektronickú formu evidencie pomocou identifikačných kariet, ktoré boli doručené všetkým registrovaným lekárom SLK. Zabezpečiť túto evidenciu v spolupráci s Reginálnou lekárskou komorou je POVINNOSŤOU ORGANIZÁTORA PODUJATIA. Evidencia totiž prebieha elektronicky a bez splnenia požadovaných kritérií organizátorom a bez účasti supervízora s elektronickým registračným zariadením NIE JE MOŽNÉ ÚČASŤ NA PODUJATÍ ZAEVIDOVAŤ (započítať) DO REGISTRA LEKÁROV, kde musí evidencia zaznamenaná. Podrobné informácie pre organizátorov nájdete na stránke: http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=623

Je teda zodpovednosťou každého organizátora a nie Slovenskej lekárskej komory, aby podujatie nim organizované spĺňalo kritériá na započítanie kreditov sústavného vzdelávania lekárov. SLK zodpovedá len za evidenciu účasti na takomto podujatí.


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Očné oddelenie ÚVN Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu Oftalmologický deň dňa 29. mája 2008 (štvrtok) o 14,00 h v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie Čítaj ďalej »


lekar
lekar

VOĽBY SLK 2008

Autor: Kajo 15.05.2008
lekár

Delegáti snemu SLK, ktorý sa konal 9. – 10. mája 2008 v Dolnom Kubíne, potvrdili vo funkcii prezidenta SLK prof. MUDr. M. Dragulu, PhD. Novými viceprezidentmi sa stali MUDr. Mária Kuniaková a MUDr. Mikuláš Buzgó.
Do Rady SLK delegáti zvolili: MUDr. Jozefa Tholta, MUDr. Dagmar Takácsovú, MUDr. Mikuláša Buzgóa, MUDr. Petra Pekaroviča, MUDr. Zdenku Skalinovú – Dibákovú, MUDr. Máriu Kuniakovú, MUDr. Petra Olajoša, MUDr. Rudolfa Lintnera, MUDr. Ľubomíra Jacka, MUDr. Zuzanu Teremovú, MUDr. Juraja Hanzena, MUDr. Katarínu Šimovičovú.

Z nášho subregiónu úspešne kandidoval MUDr. Roman Podoba, ktorý bol zvolený za člena Disciplinárnej komisie Slovenskej lekárskej komory.


lekar
lekar
lekár