Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac október 2008.

lekar
lekar

Archív pre október 2008

VEC : Výmenné lístky
Zákon č 662/2007 Z.Z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý mení a dopíňa zákon č.576/2004 Z. z. je v platnosti už skoro rok. Paragraf 12 v odseku 13 tohto zákona vyvolal búrlivú diskusiu širokej odbomej i laickej verejnosti. Určil povinnosť pacienta pred návštevou špecializovaného lekára získať odporučenie od svojho všeobecného lekára ¬výmenný lístok.

Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár