Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac december 2008.

lekar
lekar

Archív pre december 2008

UPOZORNENIE PRE LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU – Text na stránke MZ SR
Odborná príprava v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení
Stanovisko hlavného odborníka MZ SR pre radiológiu MUDr. Ivana Vuleva, PhD. k častým otázkam lekárov, ktoré súvisia s absolvovaním odbornej prípravy v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení, vychádza z Nariadenia vlády č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení. Uvedené nariadenie neukladá odporúčajúcim lekárom absolvovať odbornú prípravu v radiačnej ochrane. Nariaďuje ju indikujúcim lekárom, ktorí priamo aplikujú pacientovi žiarenie na základe medicínskych odporúčaní na výkon (z diagnostických alebo terapeutických dôvodov) a ktorí sú posledným článkom v indikačnom reťazci, ktorý rozhoduje o ožiarení pacienta. Dátum vystavenia: 08.12.2008 Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Stanovisko k otázkam VLDD

Autor: Kajo 05.12.2008
lekár

Na základe uznesenia Rady RLK Žilina, ktorým žiadate o vypracovanie a zaslanie stanovísk, Vám zasielame stanovisko k nasledujúcim otázkam:

1)    Sú oprávnení lekári VLDD vypisovať práceneschopnosť pre svojich pacientov?
2)    Je oprávnený Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnený od lekára požadovať vypísanie lekárskeho nálezu v lehote dvoch dní?
Čítaj ďalej »


lekar

Kalendár odborných podujatí SLS – Spolok lekárov Ružomberok na rok 2009, poriadaných v spolupráci s ÚVN SNP Ružomberoka Fakultou zdravotníctva KU a Subregionálnou lekárskou komorou Ružomberok Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Detské oddelenie ÚVN Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 10. decembra 2008 (streda) o 13,30 hod v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár