Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac január 2009.

lekar
lekar

Archív pre január 2009

Odpočet z dane za ďalšie vzdelávanie
Od 1. januára 2008 sa zdravotníckemu zamestnancovi, ktorý je lekárom, zubným lekárom, sestrou alebo pôrodnou asistentkou, oplatilo odkladať si potvrdenky a iné doklady o svojich výdavkoch za ďalšie vzdelávanie. Čítaj ďalej »


lekar

Upozorňujeme vás na doplnenie  § 42 zákona č. 578/2004 Z.z. o  ods. 8 až 10 . V zmysle ods. 8,  výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela príslušný orgán podľa odseku 6 hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad 60b) písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia.


lekar

Prezídium SLK schválilo Uznesenie, ktorým rozhodlo, že k žiadosti o rozšírenie licencie sa vyžaduje okrem výpisu z registra trestov a dokladu o zaplatení poplatku aj lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (nie starší ako 3 mesiace. Uznesenie je právoplatné odo dňa zasadnutia prezídia SLK.


lekar
lekar

Nebezpečné články ?

Autor: Kajo 17.01.2009
lekár

Upozornenie Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (ďalej len „Slovenská asociácia farmaceutických spoločností“) na obsah predmetných článkov v mesačníku „Vitalita“

Čítaj ďalej »


lekar

Odpoved MZ SR na list prezidenta SLK zo 17.12.2008 – týkajúci sa zosúladenia Nariadenia vlady 340/2006 o ionizačnom žiarení a stanoviska hl. odborníka pre radiológiu MUDr. Vuleva, ktoré bolo uverejnené na stránke MZ SR. Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Neurologická klinika ÚVN Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 21. janurára 2009 (streda) o 13,30 hod v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie

Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár