Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac február 2009.

lekar
lekar

Archív pre február 2009

Na zasadaní Rady RLK Žilina so sídlom v Ružomberku dňa 18.2.2009 odzneli, okrem iného, nasledovné dôležité informácie:

Čítaj ďalej »


lekar

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 39a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. ustanovuje nasledovnú vyhlášku o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie.

(viď priložený súbor)

vyhlaska-312006-odpocet-z-dane-za-vzdelavanie


lekar

1. januára 2009 nadobudla účinnosť nová vyhláška MZ SR o zmene na tlačivách receptov.

novú vyhlášku nájdete tu (riadok skopírujte do príkazového riadku vášho prehliadača):

http://www.lekom.sk/files/media/1839_572_2008.pdf

reakciu SLK nájdete tu:

http://www.lekom.sk/files/media/1892_minister_-_list_vyhlaska_7522008_-_recepty.doc


lekar

Európska komisia za základe špecifického zdravotného poistenia (Joint Sickness Insurance Scheme – JSIS), ktoré sa vzťahuje len na zamestnancov a dôchodcov  Európskych inštitúcií, vydáva zdravotný preukaz zamestnancov Európskych inštitúcií. Uvedené zdravotné poistenie nepodlieha koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, to znamená, že na držiteľa tohto preukazu sa  neuplatňuje nariadenie Rady č. 1408/71. Platí všeobecné pravidlo o potrebe  overovať zhodu identifikačných údajov na preukaze s údajmi na doklade totožnosti. Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Onkologicko-Radioterapeutické oddelenie ÚVN Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 18. februára 2009 (streda) o 13,30 hod v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie
Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár