Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac máj 2009.

lekar
lekar

Archív pre máj 2009

Oznam pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo veci povinnosti upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia
Právna úprava:  Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon“/
V zmysle § 7 ods. 1 písmeno b) Zákona zakazuje sa fajčiť v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach.

Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Medicentrum s.r.o,pracovisko Magnetická rezonancia Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 17.júna 2009 (streda) o 13,30 h v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie
Čítaj ďalej »


lekar

Riaditeľ Ústrednej Vojenskej Nemocnice, Spolok Lekárov Ružomberka,
Rádiodiagnostické oddelenie ÚVN Ružomberok a  Subregionálna lekárska komora si Vás dovoľujú pozvať na prednáškové popoludnie INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA v ÚVN, ktoré sa uskutoční dňa 4. júna 2009 /štvrtok/  od 13:00  do 15.00 hod. v prednáškovej sále ÚVN, ulica Generála M.Vesela 12
Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Interná klinika ÚVN Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa  20.mája 2009 (streda) o 13,30 h v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie
Čítaj ďalej »


lekar

Všetkým lekárom
Vec:  POZVÁNKA  –  OZNÁMENIE – O RADIAČNOM ŠKOLENÍ
Vážený kolega, vážená kolegyňa,
oznamujeme Vám a zároveň Vás pozývame na prebiehajúce školenie „Odborná príprava v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení“, ktoré sú povinní absolvovať (§ 8 odst. (6)):
–    indikujúci lekári a iní zdravotnícki pracovníci oprávnení indikovať lekárske ožiarenie,
–    zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú alebo sa podieľajú na vykonávaní jednotlivých rádiologických výkonov

Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár