Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac september 2010.

lekar
lekar

Archív pre september 2010

lekar

Kongres SSVPL SLS

Autor: Kajo 17.09.2010
lekár

Pozvánka na 31. JESENNÝ KONGRES SSVPL SLS, ŽILINA, HOLIDAY INN****, 5. októbra – 16. októbra 2010 ( piatok – sobota )  „ Pacient a lekár – spoločne na jednej lodi “ – www.svld.sk
Kongres registrovaný v kalendári odborných podujatí organizovaných Slovenskou lekárskou spoločnosťou pod reg. číslom VS 10-1115/055. Účasť lekárov na kongrese hodnotená 13 kreditmi CME za kontinuálne vzdelávanie.

pozvánka v prílohe: Pozvánka_kongres


lekar

Pozvánka na IV. medzinárodné konferencie, CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE, ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV A EDUKÁCIA PACIENTA Manažérske, marketingové a legislatívne kompetencie lekárov prvého kontaktu v podmienkach implementácie eHealth do súčasných zdravotníckych služieb v SR, Princípy fototerapie v humánnej a veterinárnej medicíne

Pozvánka v prílohe: pozvánka


lekar
lekar

„Radiačné“ školenie

Autor: Kajo 17.09.2010
lekár

Našu RLK Žilina telefonicky  informovala pani Brodnianska z Fy Inžinierske služby , s.r.o., Komenského 19, Martin o termíne radiačného školenia v Žilinskej nemocnici, ktoré sa má uskutočniť dňa 28.9.2010 o 9.00 hod. v priestoroch nemocnice, V.Spanyola v Žiline.  Predbežný poplatok za školenie je 25,–Eur. Bližšie informácie na tel. kontakte u pani Brodnianskej: O43/4301042, 43, e-mail: brodnianska@insl.sk


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok -Fakultná nemocnica, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, ubregionálna lekárska komora Ružomberok
a Interná klinika ÚVN-FN Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 22.september 2010 (streda) o 13,30 h., v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie

Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár