Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac marec 2011.

lekar
lekar

Archív pre marec 2011

Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb sa na svojom zasadaní zaoberal mimo iného aj aktuálnym stavom vyjednávania KZVS s Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou fakultných nemocníc SR pre rok 2011. Zaoberal sa aj návrhom Štátneho rozpočtu, kde pre rok 2011 schválila Vláda SR platbu za ekonomicky neaktívne obyvateľstvo len na úrovni 4,32% z vymeriavacieho základu t.j. z priemerného platu v NH spred dvoch rokov. Považujeme zníženie platieb štátu za svojich poistencov za likvidačné, ako pre poisťovne, tak i pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zníženie platieb poisťovní spôsobí ešte výraznejšie zadlžovanie zdravotníckych zariadení a neumožní zlepšiť odmeňovanie zamestnancov na požadovanú úroveň. Čítaj ďalej »


lekar

DOPORUČNIE  ZDRAVOTNÉHO  VÝBORU SLK
Upozorňuje  všetkých členov SLK, že Dodatky k zmluvám na obdobie 1.4.2011 – 30.6.2011 , ktoré v týchto dňoch obdržali od VšZP , resp. Dodatky k zmluvám z Union ZP na odbobie od 1.4.2011 do 31.3.2012- doporučujeme podpísať . Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Mandátne zmluvy

Autor: Kajo 11.03.2011
lekár

Rada komory sa na svojom mimoriadnom zasadaní dňa 1.3.2011 zaoberala situáciou v slovenskom zdravotníctve so zameraním na platby za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Konštatovala, že situácia je v tomto smere kritická. Zdravotné poisťovne v dôsledku nedostatku finančných zdrojov pristúpili k prehodnocovaniu existujúcich zmlúv s poskytovateľmi s tendenciou znižovať objem prostriedkov jednotlivým poskytovateľom, či dokonca ukončiť zmluvný vzťah s niektorými z nich. Takýto svojvoľný postup poisťovní je z hľadiska lekárov neakceptovateľný, pretože by prehĺbil už jestvujúce nedofinancovanie ambulancií a pre niektorých poskytovateľov by bol doslova likvidačný.
Pozícia poskytovateľa pri rokovaní s poisťovňou o zmluvných podmienkach je nevýhodná, lebo nevie, či a za akých podmienok uzavreli zmluvy kolegovia pôsobiaci v tej istej špecializácii v regióne. Preto má lekár tendenciu prijať radšej nevýhodnú zmluvu ako žiadnu. Čítaj ďalej »


lekar

XIX. MORAVSKO-SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNI – 11. – 13. marec 2011 ŽILINA Podujatie je zaradené do systému celoživotného vzdelávania lekárov a je akreditované Slovenskou lekárskou komorou

Čítaj ďalej »


lekar

Mimoriadna Rada SLK sa dňa 1.3. 2011 zišla, aby sa zaoberala zhoršujúcou sa situáciou v zdravotníctve a ďalším zhoršovaním postavenia lekárskeho stavu. Okrem iného  rozhodla, že vyzve všetkých lekárov, bez rozdielu, či sú súkromnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo v postavení lekárov – zamestnancov, aby petíciou požiadali MZ SR, NR SR a prezidenta republiky o zastavenie prípravy zmeny doterajšieho spôsobu predpisovania liekov na predpis účinnej molekuly. SLK opakovane uviedla dôvody, prečo nepovažuje túto zmenu za správnu.
Sú to:

Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár