Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac máj 2011.

lekar
lekar

Archív pre máj 2011

Predstavitelia stavovských profesijných organizácií sa dňa 10.5.2011 stretli na pozvanie predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo  s predstaviteľmi výboru, ktorým predložili svoje návrhy. Hlavným aktuálnym návrhom je dofinancovanie  zdravotného poistenia v roku 2011 (Nedofinancovanie zdravotného poistenia  vzniklo na základe znížených platieb štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov) . Zabezpečiť financovanie v roku 2012 vo výške 5,5% odvodu za poistencov štátu z priemernej mzdy v SR v roku 2010. Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Subregionálna lekárska komora Ružomberok, Klinika rádiológie. Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 18. mája 2011 (streda) o 13,30 h v areáli ÚVN SNP Ružomberok – FN, kongresová sála, 2. poschodie

Program: 13,30 – 17,00

1. Invazívne techniky v pľúcnom cievnom riečisku.    
MUDr. Kodaj Ján

2. Multidektorové CT – prínos v oblasti diagnostiky, prvé skúsenosti.
MUDr. Chrenšť Marian

3. Nové metódy v rádiologickej  diagnostike chorôb prsníka.
MUDr. Danihel Libor

Podujatie je zaradené v Kalendári odborných podujatí SLS.
Bodové hodnotenie: pasívna účasť 2 kredity, aktívna účasť 3 kredity

MUDr. Dalibor Kolieska, predseda Spolku lekárov    

MUDr. Igor Čombor, PhD., riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok-FN

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva KU  

MUDr. Karol Javorka, PhD., predseda SRLK


lekar
lekar
lekár