Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac december 2014.

lekar
lekar

Archív pre december 2014

lekar

Upozornenie k licencii L1A

Autor: Kajo 08.12.2014
lekár

Upozornenie k licencii na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní
lekár (ďalej len „licencia“), jej držiteľ, ak už predtým nemal postavenie samostatne zárobkovo
činnej osoby na základe iného oprávnenia na podnikanie napr. povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobu, nadobúda status podnikateľa – samostatne zárobkovo
činnej osoby (ďalej len „SZČO“). So statusom SZČO držiteľovi licencie vznikajú všetky
povinnosti, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky SZČO ukladá. Najzákladnejšie prvotné
povinnosti držiteľa licencie (mimo povinností stanovených v zákone č. 578/2004 Z.z. – napr.
povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti): Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár