Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Akreditované kurzy

Author: Kajo 18.04.2014

Važená pani doktora, vážený pán doktor, LEKÁR, a.s. Vás pozýva na akreditované (MZ SR) kurzy:
Neodkladná podpora životných funkcií, ktoré sú v súlade s § 2 ods. 5 Vyhlášky 366/2005 Z.z., a na ktoré sa prihliada v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov a kreditov CME.
Kredity CME za kurz: 8+2
Kurzy sa uskutočnia na základe registrovaných prihlášok na jednotlivé mestá. Pre všetkých sme v tomto roku znížili ceny za kurzy.
Prihlášku môžete vyplnit aj ONLINE tu:
http://www.kurzyprezdravotnikov.sk/prihlaska-na-kurz/

ODPOVEDE na najcastejsie otazky najdete tu:
http://www.kurzyprezdravotnikov.sk/odpovede/

Všetky informácie nájdete na www.kurzyprezdravotnikov.sk
Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.
Projektový tím LEKÁR, a.s. (akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň)Pridaj svoj komentár

lekar
lekár