Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve kategórie Kalendár podujatí.

lekar
lekar

Archív kategórie 'Kalendár podujatí'

lekar

I-med konferencia

Autor: Kajo 13.01.2015
lekár

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,
vo štvrtok 15. 1. 2015 od 15:00 do cca 17:30 hod. môžete z i-med.sk a meditrend.sk zdarma sledovať konferenciu
„Inkontinencia v gynekologickej praxi: čo všetko o nej (ne)vieme?“
v priamom prenose na Vašom počítači.
Po prihlásení na www.i-med.sk kliknite na červenú ikonku PRENOS NAŽIVO.

Čítaj ďalej »


lekar

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 18.3.2014 (utorok) od 14,00 h Damax vzdelávacie centrum s odborným garantom, držiteľom oprávnenia na vykonávanie tohto akreditovaného študijného programu udeleného  Ministerstvom zdravotníctva SR, spoločnosťou Falck Academy organizuje Školenie neodkladnej podpory životných funkcií v RUŽOMBERKU, Ústredná vojenská nemocnica – FN, veľká aula, 2. posch., nová administratívna budova,  gen. Miloša Vesela č. 21.

Čítaj ďalej »


lekar
lekar

FEK XXVI

Autor: Kajo 21.11.2013
lekár

Dovoľujem si vás upozorniť na konferenciu SSFE, Kancelárie WHO, ISPOR Chapter Slovakia a Slovenskej spoločnosti klinickej farma-kológie, „FEK XXVI., ktorá sa bude konať 27. novembra 2013 v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave

FE program XXVI final final


lekar

Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 . Realizácia mikroprojektu na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007-2013. Názov projektu: Vzdelávanie lekárov na slovensko-poľskom pohraničí
Tento projekt je realizovaný z prostriedkov EÚ. Jeho cieľom je zlepšenie vzájomnej odbornej informovanosti a spolupráce kolegov lekárov v prihraničných oblastiach Malopoľského vojvodstva a Žilinského kraja pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Čítaj ďalej »


lekar
lekar

LEKOM SKI 2013

Autor: Kajo 04.03.2013
lekár

Dňa 16. marca 2013 sa v lyžiarskom areáli Roháče – Spálená pod záštitou Slovenskej lekárskej komory a RLK Žilina uskutočnia lyžiarske preteky zdravotníkov v obrovskom slalome s medzinárodnou účasťou pod názvom LEKOM SKI 2013. Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok -Fakultná nemocnica, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Subregionálna lekárska komora Ružomberok, Klinika gynekológie a pôrodníctva Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 15. júna 2011 (streda) o 13,30 h v areáli ÚVN SNP Ružomberok – FN, kongresová sála, 2. poschodie Program: 13,30 – 17,00

Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Subregionálna lekárska komora Ružomberok, Klinika rádiológie. Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 18. mája 2011 (streda) o 13,30 h v areáli ÚVN SNP Ružomberok – FN, kongresová sála, 2. poschodie

Program: 13,30 – 17,00

1. Invazívne techniky v pľúcnom cievnom riečisku.    
MUDr. Kodaj Ján

2. Multidektorové CT – prínos v oblasti diagnostiky, prvé skúsenosti.
MUDr. Chrenšť Marian

3. Nové metódy v rádiologickej  diagnostike chorôb prsníka.
MUDr. Danihel Libor

Podujatie je zaradené v Kalendári odborných podujatí SLS.
Bodové hodnotenie: pasívna účasť 2 kredity, aktívna účasť 3 kredity

MUDr. Dalibor Kolieska, predseda Spolku lekárov    

MUDr. Igor Čombor, PhD., riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok-FN

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva KU  

MUDr. Karol Javorka, PhD., predseda SRLK


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok-Fakultná nemocnica, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Subregionálna lekárska komora Ružomberok, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Algeziologická ambulancia, Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu Neuropatická bolesť, dňa 20. apríla 2011 (streda) o 13,30 h v areáli ÚVN SNP Ružomberok – FN, kongresová sála, 2. poschodie Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok -Fakultná nemocnica, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Subregionálna lekárska komora Ružomberok, Interná klinika Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 23. februára 2011 (streda) o 13,30 h v areáli ÚVN SNP Ružomberok – FN, kongresová sála, 2. poschodie

Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok, Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok -Fakultná nemocnica, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Klinika chirurgie Vás pozývajú na
Vedeckú pracovnú schôdzu dňa 19.januára 2011 (streda) o 13,30 h v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie

Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár