Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Vážené kolegyne, kolegovia

V prílohe si vám dovoľujem zaslať link na tlačivo deklarácie vášho záujmu o členstvo v Zväze zmluvných ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nejdená sa v žiadnom prípade o ďalšiu organizáciu, ale o snahu na zlúčenie všetkých organizácií združujúcich ambulantných poskytovateľov. Iniciátorom tohto zoskupenia sú dve najväčšie organizácie a to Slovenská lekárska komora a Zdravita. Obe jasne deklarovali svoju vôľu spojiť svoje sily proti nezmyselným nariadeniam a obmedzeniam, ktoré dehonestujú prácu nás všetkých.

Je úplne jedno, či ste členom Zdravity alebo „mandatárom“ Lekárskej komory, či úplne samostatne rokujúci subjekt. Toto je jediná cesta ako postaviť primeranú a silnú opozíciu v jednaniach so Zdravotnými poisťovňami, či zákonodarcami.

Dlhoročná snaha o jednotu ambulantného sektora by mohla byť konečne úspešná a hájiť tak záujmy nás všetkých bez ohľadu na individuálne, či osobné záujmy.

Verím, že sa uvedená myšlienka stretne s pochopením u všetkých. Je nevyhnutné uvedomiť si, že je to naša posledná šanca.

Prosím vás o denné sledovanie webstránky Slovenskej lekárskej komory www.lekom.sk a ASL / Zdravity www.aslsr.sk, kde budú aktualizované informácie a budovaní Zväzu a zároveň podrobné informácie o postupe nášho lekárskeho stavu po nadobudnutí platnosti zákonných noriem od 1. apríla 2015.

Vyplnená a podpísaná deklarácia nie je dokladom zaväzujúcim sa k členstvu. Je len vyjadrením súhlasu s myšlienkou vytvorenia takejto silnej spoločnej platformy. Pokiaľ s ňou súhlasíte, prosím, pošlite mi vyplnené deklarácie späť na našu ambulanciu Dončova 17, Ružomberok, resp. ich môžete doručiť osobne, alebo zaslať poštou na Sekretariát Regionálnej lekárskej komory Žilina so sídlom v Ružomberku, na ulici Madačova 7. Na akékoľvek otázky vám rád odpoviem osobne, telefonicky: 0917252234, 4322552, alebo emailom: info@javorkasro.sk.

Verím, že svoju poslednú šancu na adekvátne postavenie nášho stavu nepremrháme.

MUDr. Karol Javorka, PhD., predseda SRLK Ružomberok, Gynekologická ambulancia, Javorka, s.r.o.

link na tlačivo deklarácie:

http://lekom.sk/index.php?action=article&ArticleID=369Pridaj svoj komentár

lekar
lekár