Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Transplantačné centrum Martinskej fakultnej nemocnice, Klinika cievnej a transplantačnej chirurgie MFN a JLF UK v Martine pod záštitouriaditeľa MFN doc. MUDr. Juliána Hamžíka, PhD. a primátora mesta Martin Mgr. art. Andreja HrnčiaraV ás pozývajú na IV. celoslovenský seminár TRANSPLANTÁCIA OBLIČIEK AKO MULTIDISCIPLINÁRNY PROBLÉM – 100 transplantácií obličiek v Martinskej fakultnej nemocnici – 28. marec 2008, Martin, MIESTO KONANIA: Zasadacia miestnosť Mestského úradu v Martine, nám. S. H. Vajanského 1 , AKREDITÁCIA SACCME 5 kreditov

PROGRAM

9.00 – 9.15 Registrácia 9.15 – 9.30 Otvorenie

9.30 – 10.00 MUDr. Juraj Miklušica, KCTCH Martin TC MFN v rokoch 2003-2007. Úloha transplantačného koordinátora. Aj slovenská odberová aktivita môže dosiahnuť španielsku úroveň.

10.00 – 10.30 Doc. MUDr. Ľudovít Laca, CSc., KCTCH Martin TC MFN v rokoch 2003-2007. Úloha odberového a transplantačného chirurga. Erudícia ako základná podmienka utilizácie marginálnych darcov a minimalizácie pooperačných komplikácií.

10.30 – 11.00 MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD., TC Martin TC MFN v rokoch 2003-2007. Úloha transplantačného nefrológa. Udržanie kroku s prudkým rozvojom na poli individualizácie imunosupresie a zaistenie dlhodobých výsledkov transplantácií.

11.00 – 11.30 Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., NÚSCH Bratislava Bunková liečba v kardiológii.

11.30.-12.00 MVDr. Ján Rosocha, CSc., Združená tkanivová banka Košice Regeneračná medicína a bunková terapia.

13.00 – 13.30 MUDr. Iveta Smatanová, Bio Dial s.r.o. Púchov, MUDr. Dušan Michalko, FMC Žilina Gravidita v chronickom dialyzačnom programe.

13.30 – 14.00 MUDr. Helena Gregová, OKB Banská Bystrica Biochemické monitorovanie glomerulárnej filtrácie.

14.00 – 14.30 MUDr. Juraj Miklušica, KCTCH Martin N-acetylcysteín v prevencii postkontrastnej nefropatie a ischemicko-reperfúznych zmien v štepe.

14.30 – 15.00 MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD., TC Martin Starostlivosť o žijúceho darcu obličky. Odporúčania amsterdamského fóra.

15.00 – 15.30 MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD., TC Martin Frekvencia opakovania vyšetrení na čakacej listine. Je možné byť trvale optimálne pripraveným na transplantáciu?

15.30 – Vyhodnotenie a záver semináraPriestor na diskusiu je vyhradený v rámci každej prednášky.Pridaj svoj komentár

lekar
lekár