Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar
lekar
lekar

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 18.3.2014 (utorok) od 14,00 h Damax vzdelávacie centrum s odborným garantom, držiteľom oprávnenia na vykonávanie tohto akreditovaného študijného programu udeleného  Ministerstvom zdravotníctva SR, spoločnosťou Falck Academy organizuje Školenie neodkladnej podpory životných funkcií v RUŽOMBERKU, Ústredná vojenská nemocnica – FN, veľká aula, 2. posch., nová administratívna budova,  gen. Miloša Vesela č. 21.

Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Zmeny DIAGNÓZ

Autor: Kajo 28.01.2014
lekar

Dňa 1. 9. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. V zákone je implementovaná nová klasifikácia a kódovanie diagnóz. VšZP vzhľadom na pripravované legislatívne zmeny upozorňuje na povinnosť poskytovateľa od nadobudnutia platnosti úpravy zákona, t.j. od 1. 9. 2013, vykazovať diagnózy pod správnym kódom.
Čítaj ďalej »


lekar
lekar

FEK XXVI

Autor: Kajo 21.11.2013
lekar

Dovoľujem si vás upozorniť na konferenciu SSFE, Kancelárie WHO, ISPOR Chapter Slovakia a Slovenskej spoločnosti klinickej farma-kológie, „FEK XXVI., ktorá sa bude konať 27. novembra 2013 v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave

FE program XXVI final final


lekar

Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 . Realizácia mikroprojektu na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007-2013. Názov projektu: Vzdelávanie lekárov na slovensko-poľskom pohraničí
Tento projekt je realizovaný z prostriedkov EÚ. Jeho cieľom je zlepšenie vzájomnej odbornej informovanosti a spolupráce kolegov lekárov v prihraničných oblastiach Malopoľského vojvodstva a Žilinského kraja pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Čítaj ďalej »


lekar
Važená pani doktorka, vážený pán doktor, dovoľujeme si Vás pozvať na vzdelávaciu aktivitu sústavného vzdelávania CME.

lekar
lekar

Oznam na dvere ambulancie

Autor: Kajo 20.05.2013
lekar

Vážení  pacienti,
v utorok 21. mája od 9.30 do 11.30 hod. budeme ošetrovať výhradne objednané pacientky
V tomto čase od 10.00 hod. my, zdravotnícki pracovníci, protestujeme pred Národnou radou SR proti návrhu zákona, ktorý pripravil poslanec MUDr.     J. Valocký s cieľom kriminalizovať nás. Jeho návrh zákona je hanbou a urážkou na cti každého zdravotníka, pretože dáva vládnej moci do ruky zbraň vyhnať  nepohodlných zdravotníckych pracovníkov z ambulancií a od lôžok pacientov na základe svojvôle, bez rozhodnutia súdu. Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Poďme sa podporiť !

Autor: Kajo 17.05.2013
lekar

Milí kolegovia,
dňa 14.5.2013 sa pred parlamentom uskutočnila spoločná tlačová konferencia zdravotníckych organizácií, na ktorej boli prítomné všetky mienkotvorné média. Žiaľ, vo večerných hlavných správach sa neobjavila ani jedna informácia o tak závažnom stave spojenom s pripravovanou trestnoprávnou zodpovednosťou zdravotníckych pracovníkov.
Čítaj ďalej »


lekar

Slovenská lekárska komora upozorňuje, že „kurzy prvej pomoci“ sú určené pre laickú verejnosť a nie sú to kurzy, na ktoré sa prihliada pri započítavaní kreditov CME v zmysle § 2 ods. 5 Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. Čítaj ďalej »


lekar
lekar

LEKOM SKI 2013

Autor: Kajo 04.03.2013
lekar

Dňa 16. marca 2013 sa v lyžiarskom areáli Roháče – Spálená pod záštitou Slovenskej lekárskej komory a RLK Žilina uskutočnia lyžiarske preteky zdravotníkov v obrovskom slalome s medzinárodnou účasťou pod názvom LEKOM SKI 2013. Čítaj ďalej »


lekar
lekar
lekár