Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Ružomberok Riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Traumatologicko-ortopedické oddelenie ÚVN Ružomberok, Subregionálna lekárska komora Ružomberok Vás pozývajú na Vedeckú pracovnú schôdzu ktorá sa bude konať 26. marca 2008 (streda) o 13,30h v ÚVN SNP, kongresová sála, 2. poschodie
Program: 13,30 – 15,30 h

1. Artroplastika kolena s použitím navigácie, MUDr. Oslanec, MUDr. Lastič, traumatologicko-ortopedické oddelenie, ÚVN Rbk

2. Postoperačný cell-salvaging, MUDr. Benčo- traumatologicko-ortopedické oddelenie, ÚVN Ružomberok

3. Osteosyntéza dlahovou technikou-LCP dlahy MUDr. Šparec, MUDr. Hrkeľ, traumatologicko-ortopedické oddelenie, ÚVN Rbk

4. Dynamické stabilizácie chrbtice, MUDr. Rusnák, MUDr. Oslanec, traumatologicko-ortopedické oddelenie, ÚVN Rbk

5. Diskusia

Odborno-pracovné stretnutie je zaradené v Kalendári odborných podujatí SLS. Bodové hodnotenie: pasívna účasť 2 kredity, aktívna účasť 3 kredity

MUDr. Jozef Rajecký – predseda Spolku lekárov Ružomberok

MUDr. Igor Čombor – riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok

MUDr. Oto Osina MUDr – vedecký sektretár SLS Spolku lekárov Ružomberok

doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. – dekan Fakulty zdravotníctva KU Ružomberok

MUDr. Karol Javorka  – predseda SRLK RužomberokPridaj svoj komentár

lekar
lekár