Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

 

Zápisnica – výsledky volieb, Rady SRLK Ružomberok a Zhromaždenia delegátov RLK Žilina

 

 

Termín volieb 20.2.2012-25.2.2012

 

 

 

Počet členov SRLK ku dňu vyhlásenia volieb:          185

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:                           185

 

Počet všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov:     46

 

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov:     46

 

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0

 

Počet odstúpených z kandidatúry:                              1

 

 

 

Volebná komisia SRLK Ružomberok v zložení:

 

 

 

Volebný komisár :  MUDr. Roman Podoba

 

 

 

Skrutátori: MUDr. Eva Svozilová,

 

MUDr. Karol Javorka, PhD.

 

 

 

Po sčítaní hlasov volebná komisia vyhlasuje výsledky volieb v SRLK Ružomberok 2.3.2012

 

 

 

Voľba členov Rady SRLK Ružomberok

 

 

 

  1. MUDr. Karol Javorka, PhD.                                                   
  2. MUDr. Roman Podoba
  3. MUDr. Eva Svozilová
  4. MUDr. Ján Hruška
  5. MUDr. Robert Rusnák

 

 

 

Voľba delegátov Zhromaždenia delegátov RLK Žilina

 

 

 

  1. MUDr. Marián Hatala
  2. MUDr. Viera Maslová
  3. Doc. MUDr. Jozef Domenik, MPH
  4. MUDr. Jaroslav Fabčin
  5. MUDr. Karin Letková

 

 

 

V Ružomberku., dňa 2.3.2012

 

Volebný komisár: MUDr. Roman Podoba

Skrutárori: MUDr. Eva Svozilová, MUDr. Karol Javorka, PhD.
Pridaj svoj komentár

lekar
lekár